I FEBRUAR VIL DR.WAHL VÆRE UTEN VIKAR OG VIL DERFOR JOBBE REDUSERT.