På grunn av dagens koronasituasjon er vi pålagt å ha minst mulig pasientkontakt/oppmøte ved legekontoret. Dette på grunn av smittefare.Vi tilbyr derfor telefonkonsultasjoner. Du vil da motta en regning på telefonkonsultasjon i etterkant.