Fra 01.09.21 går vår lege Rolf Faste Nilsen av med pensjon.

Ny lege er Øyvind Alvsaker som overtar hans praksis og pasientliste f.o.m. 01.09.21.