Når du bestiller time på vår nettside, vennligst skriv hva det gjelder med hensyn til prioritering og tidsbruk.